Bismillah

Is het begin van alle heilzaamheden

الله

Risale-i Nur

Welkom op Lucide Inkt

Lucide Inkt is een non-profit organisatie die zich ter bevordering van het persoonlijke evenals het maatschappelijke welzijn richt op de verspreiding van geloofswaarheden die omschreven zijn in de boekenreeks van de Risale-i Nur. Onze persoonlijke vorming, de ontwikkeling van onze medegelovigen en het bijstaan van behoeftigen binnen het kader van de Risale-i Nur vormen de grondbeginselen van onze dienst. Ten opzichte van de huidige tijden waarin de fundamenten des geloofs zoals nooit tevoren worden bespot en verloochend, bevatten de traktaten van de Risale-i Nur heldere uiteenzettingen ten bewijze van die geloofsfundamenten die alle tegenargumenten totaal te gronde richten. Zodoende verschaffen ze een onwrikbare en wetenschappelijke geloofsovertuiging. Daarnaast worden er geloofsprincipes behandeld waarmee Godsdienstigheid juist en rechtzinnig kan worden betracht. Ons ultieme streven is aldus gericht op het bereiken van Gods Tevredenheid door op het rechte pad een bewust geloof te belijden.

Ons streven

Gods welbehagen

IJveren om Hem te behagen door Hem te dienen zoals Hij dat van ons verzoekt.

Ontwikkeling

De eerste opdracht van onze Heer uitvoeren door zowel Zijn Schriftelijke Boek als Zijn Scheppingsboek te lezen.

Risale-i Nur

Geloofswaarheden via de Risale-i Nur volgens de principes van de Risale-i Nur bestuderen en verspreiden.

Plichtsbetrachting

Een menswaardig leven leiden door onze natuurlijke mensenplichten conform de Scheppingswijsheid van onze Heer in acht te nemen.

Risale-i Nur

Tafsirs zijn Qur’anexegeses die in twee soorten voorkomen. Bij de ene soort worden de Aya’s, de woorden en de zinnen in de Qur’an een-op-een vertaald en uitgelegd. Bij de tweede soort worden Qur’anische waarheden met redenaties verklaard, beschreven en bewezen. De Risale-i Nur is een ware spirituele tafsir van de Qur’an die tot deze tweede soort behoort. Op een ongehoorde wijze worden de lastigste geloofskwesties in deze tafsir behandeld. Zelfs de koppigste, vijandigste en intellectueelste filosofen en dwarsliggers zijn niet in staat om zich te verzetten tegen de onweerlegbare argumenten die in de traktaten van de Risale-i Nur zijn uiteengezet. Om meer inzicht over de hoedanigheid van de Risale-i Nur te krijgen, kunt u hier klikken en kijken naar wat de auteur zelf over een boek uit de reeks van de Risale-i Nur genaamd “De Woorden” heeft meegedeeld.

Stichting Lucide Inkt

Boeken

Contact